Po zarejestrowaniu w bazie danych Pracodawców oraz zalogowaniu do portalu KarrierePRO, istnieje możliwość korzystania z bardzo wielu funkcjonalności (w zależności od posiadanego pakietu). Począwszy od edycji profilu i budowania charakterystyki reprezentowanego podmiotu, poprzez określanie prefencji szkoleniowych dla Pracowników i korzystania ze świadczeń doradczo-edukacyjnych, aż po nadawanie ogłoszeń i analizę nadesłanych aplikacji z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi rekrutacyjnych.

Dodatkowo umożliwiamy korzystanie z bazy danych potencjalnych Kandydatów, zarejestrowanych w KarrierePRO. Znajduje się tam szereg informacji, podzielonych na następujące obszary:

  • Dane podstawowe
  • Przebieg pracy zawodowej
  • wyróżnienia strukturalne (ikonki)
  • informacje rekrutacyjne (kilka aspektów)
  • profil merytoryczny
  • podsumowanie charakterystyki
  • Historia rozwoju zawodowego

W przypadku zainteresowania konkretnym Kandydatem, pojawia się szansa dodania faworyta do bazy „Zapisanych profili”.

Dostęp do informacji, a także precyzyjnych filtrów, zależny jest od posiadanego aktualnie pakietu. Wszystkie dane przeznaczone są tylko dla posiadaczy dostępu w kategorii PROFESSIONAL.