Korzystanie z Pakietu PROFESSIONAL gwarantuje dostęp do wszystkich funkcji portalu KarrierePRO*, umożliwia czerpanie korzyści z kompletu świadczeń w zakresie doradczym i edukacyjnym*, pozwalając jednocześnie – przy profesjonalnym użytkowaniu – zyskiwać wiedzę o rynku Kandydatów, prowadzić procesy rekrutacyjne oraz zwiększa szansę na znalezienie Pracownika/Współpracownika, dopasowanego do wyznaczonych kryteriów.

Oto zestawienie kluczowych funkcjonalności z podziałem na Pakiety

*W przypadku części dodatkowych świadczeń (ogłoszenia spoza pakietu, wyróżnianie ogłoszeń, doradztwo, szkolenia), istnieje konieczność osobnego uiszczenia opłaty. Posiadany pakiet umożliwia jednak rezerwację konkretnego świadczenia.