Pakiet ADVANCED jest pierwszym, dzięki któremu istnieje możliwość dodawania ogłoszeń (ofert pracy). Jednak każdy pakiet zawiera bardzo wiele innych możliwości, dotyczących edycji profilu oraz budowania charakterystyki reprezentowanego podmiotu, różnych działań związanych z przeglądaniem ogłoszeń oraz bazy danych Kandydatów, analizy konkretnych aplikacji i prowadzeniem całego procesu rekrutacyjnego, oceny różnego rodzaju statystyk, jak również korzystania ze świadczeń doradczych i edukacyjnych dla obecnych Pracowników.

Oto zestawienie kluczowych funkcjonalności z podziałem na pakiety