Marka KarrierePRO będzie ocenia każdego Pracodawcę w ramach 11 różnych kryteriów weryfikacyjnych. Część z nich nie wymaga konsultacji z przedstawicielami konkretnego podmiotu, natomiast w kilku obszarach będziemy podejmować kontakt, aby uzyskać dostęp do informacji, pozwalających rzetelnie ocenić obecny stan rzeczy.

Przedstawiamy wszystkie aspekty stanowiące przedmiot naszego zainteresowania:

 • konsekwencja oznaczania każdej z aplikacji (aplikacja przyjęta, odrzucona, w trakcie procesu decyzyjnego)
 • odpowiedzi na aplikacje (komunikacja z kandydatem)
 • komunikacja z KarrierePRO – kultura kontaktu
 • jakość procesu rekrutacyjnego
 • ścieżka kariery pracowników
 • otwartość na wsparcie merytoryczne KarrierePRO/TrainerPRO
 • udział w szkoleniach KarrierePRO/TrainerPRO
 • struktura organizacyjna
 • profil sportowy
 • profil organizacyjny
 • profil społeczny

W przypadku braku chęci do podjęcia rozmów oraz odbycia konsultacji z marką KarrierePRO, niektóre działy pozostaną bez oceny. Znak zapytania zamiast noty – w długiej perspektywie – oznacza nieujawnianie sposobu działania lub brak determinacji do wypracowania odpowiednich rozwiązań, co nasuwa domysłu o nieprofesjonalnym działaniu. Nawet słabsza ocena stanowi zdecydowanie lepsze źródło informacji niż brak jakiejkolwiek informacji. A warto pamiętać, że najlepsi Kandydaci wybierają najbardziej otwartych i chcących się rozwijać Pracodawców.

Istnieje możliwość wnioskowania o przyspieszony tryb oceny poszczególnych aspektów. W tym celu zapraszamy do kontaktu z biurem marki KarrierePRO.