Na to pytanie odpowiemy w dwójnasób. Po pierwsze, posiadanie najwyższego pakietu w portalu KarrierePRO to prestiż. A ten przekłada się na inne postrzeganie przez Kandydatów. Korzystanie z kompletu świadczeń oznacza, że potencjalny Pracodawca podchodzi sumiennie do budowania charakterystyki organizacji, poważnie zajmuje się rozwojem podmiotu oraz obecnych Pracowników, jak również pieczołowicie traktuje temat poszukiwania Pracowników o określonej charakterystyce. Wysłanie takiego sygnału stanowi bardzo istotny ruch strategiczny.

Drugą część odpowiedzi przekazujemy w formie fragmentu porównania Pakietów.

A teraz zadamy kilka pytań.

  • Czy nie jest dobrze zawęzić poszukiwania Pracowników do grupy PREMIUM? Wówczas na ogłoszenia mogą odpowiadać jedynie Kandydaci o tym statusie.
  • Czy nie warto posiadać w odwodzie aż trzech ogłoszeń, które mogą zostać rozdysponowane w ciągu roku?
  • Czy posiadanie możliwości pełnego filtrowania wśród wszystkich Kandydatów w bazie danych nie daje doskonałego narzędzia do wyszukiwania Kandydatów, najlepiej pasujących do wyznaczonych kryteriów?
  • Czy błyskawiczne znalezienie w bazie danych Kandydatów PREMIUM nie ułatwia selekcji?
  • Czy szansa długofalowego obserwowania wszystkich Kandydatów, zarejestrowanych w portalu KarrierePRO, nie powoduje doskonałego rozeznania na rynku potencjalnych Pracowników?
  • Czy okazja do podjęcia bezpośredniego kontaktu – poprzez wewnętrzny system komunikacji – z każdym Kandydatem nie daje komfortu dostępności wybranych osób?
  • Czy możliwość otwarcia się na Aplikacje inicjatywne nie pozwala budować bazy danych Kandydatów, zainteresowanych reprezentowanym podmiotem?
  • Czy dostępna funkcja formułowania zadań rekrutacyjnych nie profesjonalizuje całego procesu?
  • Czy narzędzie rekrutacyjne – weryfikujące automatycznie trafność charakterystyki wyznaczonej przez Pracodawcę z profilem Kandydata – nie stanowi kapitalnego wzbogacenia analizy aplikacji?
  • Czy nie warto zaufać fachowcom i otrzymywać kilka imiennie polecanych kandydatur przez KarrierePRO?