Korzystanie z Pakietu PROFESSIONAL gwarantuje dostęp do wszystkich funkcji portalu KarrierePRO*, umożliwia czerpanie korzyści z kompletu świadczeń w zakresie doradczym i edukacyjnym*, pozwalając jednocześnie – przy profesjonalnym użytkowaniu – zyskiwać wiedzę, doświadczenie oraz zwiększając szansę na znalezienie właściwego Pracodawcy w obszarze piłki nożnej.

Oto zestawienie kluczowych funkcjonalności z podziałem na Pakiety

*W przypadku części dodatkowych świadczeń (doradztwo, szkolenia), istnieje konieczność osobnego uiszczenia opłaty. Posiadany pakiet umożliwia jednak rezerwację konkretnego świadczenia.