Rozwiązanie zarezerwowane jedynie dla pakietu PROFESSIONAL. Standardowo każdy potencjalny Kandydat (poza pakietem STARTER) może aplikować, odpowiadając na ogłoszenia znajdujące się w portalu KarrierePRO. W przypadku posiadania pakietu PROFESSIONAL, dochodzi możliwość wyszukania Pracodawców, zamierzających budować perspektywiczną bazę danych Kandydatów.

Znalezienie w naszej bazie danych konkretnego Pracodawcy, który otworzył proces Aplikowania inicjatywnego, pozwala przesłać aplikację, przedstawić profil oraz przybliżych swoją sylwetkę podmiotom obserwującym rynek, ale niekoniecznie poszukującym Pracowników/Współpracowników w chwili obecnej. W ten sposób Kandydaci zyskują szansę zainteresowania piłkarskiego Pracodawcy swoją charakterystyką, przeprowadzanymi działaniami oraz chęcią rozwoju.

Korzystając z opcji Aplikowania inicjatywnego można w swoisty sposób odwrócić sytuację rekrutacyjną. Nie czekając na ofertę pracy od konkretnego Pracodawcy, następuje pokazanie zainteresowania wybranym podmiotem. A taki gest ma potencjał, by przynieść dodatkowe punkty w długofalowej perspektywie.